TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

An toàn vệ sinh lao động (chứng chỉ hành nghề)

  03/08/2016

Tên khóa học: An toàn vệ sinh lao động (chứng chỉ hành nghề)

Thời lượng: 2 ngày

Hình thức đào tạo: ĐTTX

Đối tượng:

Các cán bộ là thành viên hội đồng bảo hộ lao động của các đơn vị; Các cán bộ chuyên trách công tác BHLĐ; Các cán bộ công đoàn phụ trách công tác BHLĐ;

Các cán bộ thuộc mạng lưới an toàn - vệ sinh viên

Các cán bộ công nhân viên các Đơn vị 

Kết quả đạt được sau khóa học: 

Hiểu được ý nghĩa, mục đích, tính chất của công tác bảo hộ lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác AT-VSLĐ

Nắm được các chế độ, chính sách mới về AT-VSLĐ đối với người lao động

Hiểu được đặc thù công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN; Có khả năng quản lý công tác bảo hộ lao động tại đơn vị

Tự chủ đảm bảo an toàn lao động cho bản thân và những người làm cùng

Đề xuất được với lãnh đạo các biện pháp quản lý rủi ro và đảm bảo AT-VSLĐ trong sản xuất

Được cấp chứng chỉ hành nghề An toàn vệ sinh lao động theo Thông tư 27/2013/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh xã hội

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới