TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho tổ trưởng, đội trưởng sản xuất

  03/08/2016

Tên khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho tổ trưởng, đội trưởng sản xuất

Thời lượng: 4 ngày

Hình thức đào tạo: Trực tiếp

Đối tượng: 

- Cán bộ quản lý cấp tổ trưởng, đội trưởng, trạm trưởng, nhóm trưởng, … 

Kết quả đạt được sau khóa học:

Hiểu và xác định vị trí và vai trò, quyền hạn và chức năng của người tổ trưởng sản xuất

Nhận biết và áp dụng các cách thức phân công, giao việc cho nhân viên một cách phù hợp để đạt mục tiêu; Xây dựng được tiêu chuẩn và danh sách các công việc (task list) trước khi hướng dẫn công việc

Áp dụng phương pháp tư duy sáng tạo: Brainstorm, Sơ đồ xương cá để tìm cách giải quyết vấn đề

Quản lý tốt công việc thông qua kế hoạch và mục tiêu đã đặt ra; Biết cách sử dụng thời gian hợp lý và hiệu quả 

Hiểu được vai trò và đòi hỏi của người hướng dẫn công việc; Có khả năng hướng dẫn công việc cho nhân viên

Hiểu    biết  cách  hướng  dẫn  kỹ  năng  làm  việc  theo nhóm

Biết cách tạo dựng uy thế, tăng sức thuyết phục, động viên, tạo động lực yêu thích công việc và nghề nghiệp cho nhân viên

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới