TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

  31/05/2016

KHOÁ HỌC

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

(CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ)

1.       Mục đích:

Nhằm tiếp tục cập nhật những kiến thức về đấu thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, cũng như đáp ứng nhu cầu về đào tạo và cấp chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu.

2.     Thời gian: 3 ngày;

3.     Đối tượng:

-        Các cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác đấu thầu, đầu tư và xây dựng cơ bản

-        Các cán bộ, chuyên viên làm công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản

-        Cán bộ, chuyên viên giúp việc đấu thầu

4.     Hình thức đào tạo:

Các đơn vị cử cán bộ tham dự khoá học theo các phương thức sau:

-        Học từ xa qua mạng IP tại phòng ĐTTX ở các Viễn thông/Bưu điện Tỉnh, thành phố.

-        Học trực tiếp tại phòng giảng của Trung tâm ĐTBCVT I.

5.     Giáo viên giảng dạy:

-        Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyên gia trực tiếp soạn thảo Nghị định về đấu thầu.

6.     Nội dung:

·       Luật đấu thầu, hệ thống các văn bản pháp luật về đấu thầu hiện hành

·       Những điểm mới của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về các quy định chung trong đấu thầu

·       Lập kế hoạch đấu thầu mới theo quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP

·       Sơ tuyển nhà thầu theo quy định mới của Nghị định 85/2009/NĐ-CP

·       Các quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

·       Quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp

·       Các quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về chỉ thị đấu thầu

·       Hướng dẫn thực hiện Nghị định 85/2009/NĐ-CP về các hình thức lựa chọn nhà thầu

·       Các quy định mới của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về hợp đồng trong đấu thầu

·       Các quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về phân cấp trách nhiệm, thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu

·        Hướng dẫn thực hiện các loại mẫu hồ sơ mời thầu theo văn bản mới ban hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phù hợp với Nghị định 85/2009/NĐ-CP

·       Phân tích các nội dung mới của Nghị định 85/2009/NĐ-CP so với Nghị định 58/2008/NĐ-CP

·       Kiểm tra trắc nghiệm về đấu thầu

Lưu ý: Mỗi học viên mang theo hai ảnh 3x4 để làm chứng chỉ cuối khóa học.

Tin tức mới