TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng
Hiển thị
  25/06/2016

Huấn luyện an toàn làm việc trên cao (khai giảng 26/04/2016)

Giúp học viên hiểu các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn lao động

  25/06/2016

Nâng cao năng lực quản lý và điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung (khai giảng 20/05/2016)

Giúp học viên nâng cao các kỹ năng quản lý hiệu quả