TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Chiến lược phát triển mạng Backhaul trong mạng 3G/4G

  03/08/2016

Tên khóa học: Chiến lược phát triển mạng Backhaul trong mạng 3G/4G

Thời lượng: 5 ngày

Hình thức đào tạo: Trực tiếp

Đối tượng:

Cán bộ quản lý kỹ thuật mạng thông tin di động

Cán bộ kỹ thuật trực tiếp vận hành khai thác mạng 

Kết quả đạt được sau khóa học: 

Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về công nghệ mobile backhaul trong mạng 3G/(4G) và áp dụng những kiến thức này vào công việc hàng ngày như giám sát hiệu năng (performance), chất lượng dịch vụ (QoS) cung cấp bởi mobile backhaul, và là nền tảng giúp cho việc thiết kế, triển khai, và vận hành khai thác mobile backhaul

Cập nhật các thông tin về xu hướng và chiến lược phát triển mạng 3G/(4G) và mobile backhaul, từ đó có được định hướng tổng thể về phát triển của 3G/(4G) và mobile backhaul

Được học hỏi các kinh nghiệm triển khai mobile backhaul từ các nhà khai thác mạng di động nổi tiếng trên thế giới, trên cơ sở đó mở rộng hiểu biết về thực tế triển khai và có thêm những kinh nghiệm tốt trong giám sát hiệu năng, thiết kế, triển khai, và vận hành khai thác mobile backhaul.

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới