TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Chương trình đào tạo về tài chính dành cho cán bộ quản lý

  31/05/2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ TÀI CHÍNH

DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN TÀI CHÍNH 

I. Mục tiêu:

Chương trình được thiết kế dành riêng cho các cán bộ quản lý không chuyên về tài chính nhằm bổ sung kiến thức Kế toán, Tài chính cho giám đốc, quản lý phòng ban các doanh nghiệp để hỗ trợ ra quyết định về công việc chuyên môn cũng như các vấn đề liên quan đế tài chính.

II. Đối tượng đào tạo

            Để khoá học đạt được hiệu quả như mong muốn, học viên nên được tuyển chọn khi tham gia khoá đào tạo theo các tiêu chí sau:

 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng
 • Là cán bộ quản lý của Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên của VNPT

II. Phương pháp giảng dạy

            - Để khoá học thu được kết quả tốt, các giảng viên sẽ sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại. Có đầy đủ máy chiếu, máy tính và tài liệu slides.   

            - Các nội dung đào tạo được thực hiện cùng với các bài tập và nghiên cứu tình huống nhằm tăng cường quá trình học tập và trao đổi của học viên, ứng dụng các kỹ năng và kiến thức được trình bày trong từng nội dung.

            Trong quá trình học, giảng viên và học viên sẽ cùng thảo luận và bàn thảo về các tình huống trong các tình huống liên quan đến tài chính và kế toán. Để bám sát và đánh giá mức độ tiến bộ của học viên, học viên sẽ thường xuyên làm các bài tập và các bài kiểm tra theo các môn học. Cuối chương trình, học viên sẽ được ôn tập và qua một bài kiểm tra cuối chương trình.

III. Địa điểm và thời gian

1.     Địa điểm học: Tại trung tâm đào tạo BCVT I

2.     Thời lượng chương trình: Khoá học diễn ra trong 10 ngày với 10 chuyên đề và 01 bài kiểm tra, được sắp xếp đảm bảo tính kế thừa, tính logic.

IV. Nội dung chương trình

 

TT

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng

1

Vai trò của giám đốc tài chính và cơ chế quản lý tài chính đối với DNNN

 

§  Bản chất tài chính doanh nghiệp

§  Mục tiêu của quản trị tài chính

§  Vai trò tài chính doanh nghiệp

§  Các quyết định tài chính

§  Những điểm mới của Cơ chế quản lý tài chính đối với DNNN (theo Nghị định 09/2009)

§  Những điểm  cần lưu ý

01 ngày

2

Kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ quản lý

§  Phân biệt lãnh đạo và quản lý

§  Các phong cách lãnh đạo thường thấy

§  Văn hoá doanh nghiệp

§  Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

01 ngày

3

Kế toán tài chính và đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

§  Tổng quan kế toán tài chính

§  Nội dung kế toán tài chính trong doanh nghiệp

§  Đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp

§  Các bài tập thực hành

01 ngày

4

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

+ Phân tích khái quát báo cáo tài chính

+ Phân tích hệ số tài chính đặc trưng

+ Phân tích Dupont

+ Phân tích nguồn tiền và sử dụng tiền

+ Phân tích tài trợ vốn lưu động

  + Phân tích tăng trưởng

  + Các bài tập thực hành

01 ngày

5

Thẩm định tài chính dự án đầu tư

 

+ Giá trị thời gian của tiền

+ Các nguyên tắc ước lượng dòng tiền của dự án đầu tư

+ Ước lượng dòng tiền của dự án đầu tư

+ Đánh giá hiệu quả dự án trong điều kiện không có rủi ro

+ Đánh giá hiệu quả dự án trong điều kiện có rủi ro

+ Đánh giá hiệu quả dự án trong điều kiện thực tế

+ Bài tập tổng hợp

01 ngày

6

 Chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy

 

+ Chi phí sử dụng vốn

+ Chi phí sử dụng vốn cận biên

+ Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính 

+ Phân tích hoà vốn và đòn bẩy kinh doanh?

+ Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?

Bài tập tổng hợp

01 ngày

7

Phát hành chứng khoán và định giá chứng khoán

+ Phát hành chứng khoán và những điểm lợi, bất lợi khi huy động vốn bằng phát hành chứng khoán

+ Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu (IPO)

+ Định giá cổ phiếu thường

+ Định giá cổ phiếu ưu đãi

+ Định giá tráI phiếu

01 ngày

8

Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp

+ Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ

+ Quản trị hàng tồn kho

+ Quản trị nợ phải thu

+ Quản trị vốn bằng tiền

+ Các mô hình tài trợ vốn lưu động

+ Bài tập thực hành

01 ngày

9

Chính sách trả cổ tức trong công ty cổ phần

+ Cổ tức và nguồn gốc

+ Quy trình trả cổ tức

+ Mục tiêu chính sách cổ tức

+ Các mô hình trả cổ tức

+ Các hình thức trả cổ tức

+ Các nguyên tắc trả cổ tức

+ Định hướng trả cổ tức

01 ngày

10

Định giá doanh nghiệp

+ Các nguyên tắc định giá doanh nghiệp

+ Cách tiếp cận giá trị doanh nghiệp

+ Các phương pháp định giá doanh nghiệp

+ Bài tập thực hành

01 ngày

11

Tổng kết và kiểm tra

+ Kiểm tra cuối khoá

30 phút

 

Tin tức mới