TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Giải pháp small cells và tổ hợp công nghệ HetNet

  03/08/2016

Tên khóa học: Giải pháp small cells và tổ hợp công nghệ HetNet

Tên khóa học: 2 ngày

Hình thức đào tạo: Trực tiếp

Đối tượng: Cán bộ quản lý kỹ thuật mạng viễn thông

Kết quả đạt được sau khóa học: 

Nắm được các yếu tố chi phối và công nghệ phía sau HetNet và small cells

Hiểu được các yếu tố thách thức triển khai small cells đối với các nhà cung cấp dịch vụ di động

Xác định được các yêu cầu về vùng phủ và dung lượng small cells

Xây dựng được kiến trúc HetNet

Nắm được công cụ để triển khai mạng HetNet cho nhà khai thác, nhằm tăng năng lực của mạng trong bối cảnh triển khai LTE

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới