TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Giới thiệu dịch vụ eLearning

  02/08/2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I là đơn vị được Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông giao nhiệm vụ phát triển hình thức đào tạo eLearning áp dụng vào công tác đào tạo dài hạn, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, phát triển và áp dụng vào thực tiễn, Trung tâm đã có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai dịch vụ đào tạo eLearning, trong đó nổi bật là:

(1). Cung cấp hệ thống quản lý học tập eLearning:

Trung tâm có khả năng cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn giải pháp và cho thuê hệ thống quản lý học tập LMS bao gồm:

- Hệ thống máy chủ, đường truyền được thiết kế phù hợp với nhu cầu của đơn vị;

- Bản quyền phần mềm quản lý học tập LMS với các tính năng được thiết kế, tùy chỉnh phù hợp với đặc thù mô hình quản lý, tổ chức của đơn vị.

(2). Quản lý đào tạo eLearning:

Việc hướng tới triển khai đào tạo theo hình thức eLearning cho tất cả đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp lớn, sinh viên tại các trường đại học sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có nhiều kinh nghiệm quản lý đào tạo. Trung tâm có thể là đơn vị cùng phối hợp và chịu trách nhiệm cho toàn bộ công tác quản lý đào tạo eLearning với các công việc chính như sau:

- Cung cấp môi trường học tập được thiết kế phù hợp với đặc điểm của đơn vị;

- Cấp phát, quản lý tài khoản truy cập;

- Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo cho tất cả cá nhân, đơn vị thành viên;

- Quản lý kho dữ liệu bài giảng, tài liệu điện tử;

- Tùy chỉnh hệ thống khi có yêu cầu phát sinh để phù hợp với nghiệp vụ quản lý của đơn vị;

- Triển khai các hoạt động tổ chức đào tạo eLearning khi có yêu cầu;

(3). Phát triển nội dung đào tạo eLearning

Trung tâm có đội ngũ đủ năng lực phát triển nội dung đào tạo eLearning, cụ thể là:

- Xây dựng mới bài giảng điện tử: các đơn vị có thể đặt hàng Trung tâm xây dựng các bài giảng điện tử đa phương tiện dựa trên các nhu cầu đào tạo thực tế. Tùy theo tính chất của từng chuyên đề đào tạo, Trung tâm có thể chủ trì xây dựng trọn gói bài giảng điện tử hoặc chỉ thực hiện phần công việc số hóa bài giảng điện tử (phần xây dựng nội dung chuyên môn sẽ do đơn vị chuyên môn đặt hàng thực hiện)

- Thuê bài giảng điện tử: Hiện tại Trung tâm đã xây dựng được kho dữ liệu bài giảng điện tử theo các chuyên đề quản lý, kinh doanh - bán hàng, kỹ năng trong đó bao gồm các bài giảng do Trung tâm tự phát triển và các bài giảng được mua bản quyền của nước ngoài (ngôn ngữ tiếng Anh). Các đơn vị có nhu cầu có thể lựa chọn các chuyên đề bài giảng phù hợp với nhu cầu đào tạo của mình và thuê theo thời hạn để tổ chức đào tạo cho cán bộ. Đối với các bài giảng nước ngoài, Trung tâm sẽ tiến hành Việt hóa và bổ sung các nội dung cần thiết phù hợp với đặc điểm quản lý, kinh doanh của đơn vị.

(4). Cung cấp hệ thống đánh giá và quản lý theo khung năng lực

Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực của từng vị trí chức danh là chức năng cần thiết hiện nay đối với các hệ thống đào tạo eLearning. Trung tâm có thể cung cấp cho đơn vị giải pháp kỹ thuật, quản lý tổng thể cho phép đánh giá năng lực cán bộ dựa trên khung năng lực đã ban hành, cụ thể bao gồm:

- Cung cấp công cụ quản lý, đánh giá năng lực gồm máy chủ, đường truyền, phần mềm quản lý, đánh giá;

- Quản lý, tổ chức đánh giá năng lực trong đó thiết lập, quản lý sơ đồ kiến thức theo khung năng lực; tổ chức đánh giá, tổng hợp, phân tích kết quả đánh giá.

Mỗi năng lực trong khung năng lực ban hành có nhiều mức độ khác nhau. Mỗi vị trí chức danh cần phải đạt một số mức năng lực theo quy định. Hệ thống quản lý đánh giá theo khung năng lực phải có các tính năng cơ bản sau:

- Cho phép thiết lập cấu trúc khung năng lực theo nhiều cấp độ. Tại mỗi cấp độ năng lực, người quản lý có thể khai báo các nội dung gắn kết với cấp độ đó, bao gồm:

+ Khóa đào tạo eLearning: cán bộ có chức danh tương ứng phải tham gia và hoàn thành một hay nhiều khóa đào tạo eLearning đã được hệ thống khai báo;

+ Bài giảng, tài liệu điện tử: cán bộ có chức danh tương ứng phải hoàn thành học tập một hay nhiều bài giảng điển tử đã được hệ thống khai báo;

+ Bài kiểm tra: bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm, tự luận. Cán bộ có chức danh tương ứng phải hoàn thành một hay nhiều bài kiểm tra với mức điểm yêu cầu đã được hệ thống khai báo.

- Cho phép thiết lập danh mục chức danh theo chuẩn chức danh ban hành của đơn vị. Mỗi chức danh được khai báo các năng lực tương ứng trong đó định nghĩa được tiêu chuẩn hoàn thành từng mức độ năng lực.

 + Cho phép mỗi cán bộ có thể kiểm soát, thống kê được mức độ hoàn thành các tiêu chuẩn năng lực của mình trên hệ thống.

+ Cho phép thống kê, tổng hợp báo cáo các số liệu đánh giá năng lực trong tổ chức để từ đó phân tích, đánh giá được nhu cầu đào tạo tại đơn vị.