TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng
Hiển thị
  31/05/2016

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03/12/2007(thay thế Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004) của Bộ trưởng B

  31/05/2016

Chương trình đào tạo về tài chính dành cho cán bộ quản lý

Chương trình được thiết kế dành riêng cho các cán bộ quản lý không chuyên về tài chính nhằm bổ sung kiến thức Kế toán, Tài chính cho giám đốc, quản lý phòng ban các doanh nghiệp để hỗ trợ ra quyết định về công việc chuyên môn cũng như các vấn đề liên quan