TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng
Hiển thị
  31/05/2016

Xu hướng kinh doanh dịch vụ viễn thông, CNTT của VNPT

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên các kiến thức và các kinh nghiệm thực tế liên quan tới thị trường viễn thông và xu hướng kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Việt nam và trên thế giới.

  27/05/2016

KHÓA HỌC KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên các kiến thức và kỹ năng quảng cáo, khuyến mại và truyền thông dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin

  27/05/2016

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC KINH DOANH - CCO

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên các kiến thức và và kỹ năng của một người Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp.

  27/05/2016

KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢNG CÁO KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu thị trường dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin

  27/05/2016

KHÓA HỌC KỸ NĂNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên kiến thức, kỹ năng phân tích công việc, xây dựng bảng mô tả công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.