TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng
Hiển thị
  26/06/2016

Tin học văn phòng quốc tế eOffice

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) thuộc Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, đơn vị thành viên của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông được tổ chức để tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp cho sinh viên Học viện theo các chứng ch

  26/06/2016

Kỹ năng học tiếng Anh hiệu quả

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các sinh viên những kỹ năng cần thiết để học tập hiệu quả tiếng Anh, giúp cho sinh viên khi ra trường có thể đạt tối thiểu 450 điểm TOEIC.

  26/06/2016

Công nghệ thông tin || Tiếng Anh || Kỹ năng mềm * Chương trình đào tạo sinh viênCông nghệ thông tin Chuyên viên lập trình JSP Struts - JAVA

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) thuộc Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, đơn vị thành viên của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông được tổ chức để tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp cho sinh viên Học viện theo các chứng ch

  31/05/2016

Kỹ năng học tiếng Anh hiệu quả

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các sinh viên những kỹ năng cần thiết để học tập hiệu quả tiếng Anh, giúp cho sinh viên khi ra trường có thể đạt tối thiểu 450 điểm TOEIC.

  31/05/2016

Tin học văn phòng quốc tế eOffice

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) thuộc Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, đơn vị thành viên của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông được tổ chức để tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp cho sinh viên Học viện theo các chứng ch

  31/05/2016

* Công nghệ thông tin || Tiếng Anh || Kỹ năng mềm * Chương trình đào tạo sinh viênCông nghệ thông tin Chuyên viên lập trình JSP Struts - JAVA

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) thuộc Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, đơn vị thành viên của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông được tổ chức để tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp cho sinh viên Học viện theo các chứng ch