TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Khóa học CISSP

  03/08/2016

 

Mục tiêu:

Mục tiêu cung cấp cho Học viên các khái niệm về đánh giá rủi ro, phân tích rủi ro, phân loại dữ liệu, và nhận thức về an ninh và thực hiện quản lý rủi ro và các nguyên tắc sử dụng để hỗ trợ nó (tránh rủi ro, chấp nhận rủi ro, giảm thiểu rủi ro, chuyển giao rủi ro). Ngoài ra cũng giúp cho Học viên hiểu được các phương pháp đánh giá, mô tả cấu trúc, tiến trình của một tổ chức an ninh, hệ thông an ninh thông tin, học viên có thể đưa ra định hướng chiến lược và cách giải quyết để thiết lập nền tảng của một chương trình bảo mật toàn diện.

Đối tượng tham dự học:

 • Chuyên gia quản trị hệ thống, mạng;
 • Chuyên gia phân tích bảo mật;
 • Giám đốc/ quản lý IT;
 • Chuyên gia kiến trúc mạng…

Thời gian: 5 ngày/ 40 giờ học

Nội dung:

 • Security and Risk Management (Security, Risk, Compliance, Law, Regulations, and Business Continuity)
 • Confidentiality, integrity, and availability concepts 
 • Security governance principles
 • Compliance
 • Legal and regulatory issues
 • Professional ethic
 • Security policies, standards, procedures and guidelines
 • Asset Security (Protecting Security of Assets)
 • Information and asset classification
 • Ownership (e.g. data owners, system owners)
 • Protect privacy
 • Appropriate retention
 • Data security controls
 • Handling requirements (e.g. markings, labels, storage)
 • Security Engineering (Engineering and Management of Security)
 • Engineering processes using secure design principles
 • Security models fundamental concepts
 • Security evaluation models
 • Security capabilities of information systems
 • Security architectures, designs, and solution elements vulnerabilities
 • Web-based systems vulnerabilities
 • Mobile systems vulnerabilities
 • Embedded devices and cyber-physical systems vulnerabilities
 • Cryptography
 • Site and facility design secure principles
 • Physical security  
 • Communication and Network Security (Designing and Protecting Network Security)
 • Secure network architecture design (e.g. IP & non-IP protocols, segmentation)
 • Secure network components
 • Secure communication channels
 • Network attacks  
 • Identity and Access Management (Controlling Access and Managing Identity)
 • Physical and logical assets control
 • Identification and authentication of people and devices
 • Identity as a service (e.g. cloud identity)
 • Third-party identity services (e.g. on-premise)
 • Access control attacks
 • Identity and access provisioning lifecycle (e.g. provisioning review)  
 • Security Assessment and Testing (Designing, Performing, and Analyzing Security Testing)
 • Assessment and test strategies
 • Security process data (e.g. management and operational controls)
 • Security control testing
 • Test outputs (e.g. automated, manual)
 • Security architectures vulnerabilities
 • Security Operations (Foundational Concepts, Investigations, Incident Management, and Disaster Recovery)
 • Investigations support and requirements
 • Logging and monitoring activities
 • Provisioning of resources
 • Foundational security operations concepts
 • Resource protection techniques
 • Incident management
 • Preventative measures
 • Patch and vulnerability management
 • Change management processes
 • Recovery strategies
 • Disaster recovery processes and plans
 • Business continuity planning and exercises
 • Physical security
 • Personnel safety concerns
 • Software Development Security (Understanding, Applying, and Enforcing Software Security)
 • Security in the software development lifecycle
 • Development environment security controls
 • Software security effectiveness
 • Acquired software security impact

Đặc điểm nổi bật:

Trung tâm xin gửi tới Quí khách hàng kinh phí đào tạo cho khóa học là 41.000.000đ/ 1 học viên (Bốn mươi mốt triệu đồng).

Khi tham dự các khóa đào tạo về an ninh, an toàn thông tin mạng, Học viên được cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo hấp dẫn, cụ thể như sau:

 • Tham gia giảng dạy khóa học là giảng viên chính hãng đến từ Mỹ của tổ chức (ISC)2
 • Trợ giảng Việt Nam nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật, có chứng chỉ về bảo mật hệ thống
 • Tài liệu chính hãng (thường xuyên được cập nhật thông tin mới)
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học do (ISC)2 cấp
 • Hệ thống phòng học lý thuyết và thực hành tiêu chuẩn, hiện đại

Tin tức mới