TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

KHÓA HỌC KỸ NĂNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

  26/06/2016

HÓA HỌC  KỸ NĂNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

1.     Mục tiêu:

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên kiến thức, kỹ năng phân tích công việc, xây dựng bảng mô tả công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

2.     Kết quả đạt được sau khóa học

 •   Nhận thức rõ vai trò của Người Lãnh đạo, cán bộ phụ trách nhân sự trong công tác quản trị nhân lực;
 •   Áp dụng kỹ năng phân tích công việc vào thực tế đơn vị mình;
 •   Xây dựng được bảng mô tả công việc cho các vị trí chức danh tại đơn vị mình;
 •  Xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên, quy trình đánh giá nhân viên.

3.     Đối tượng:

 •  Các cán bộ Lãnh đạo cấp trung (bao gồm: Lãnh đạo các Trung tâm Viễn thông, các Phòng Ban chức năng) của VNPT các tỉnh, thành phố.
 •  Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ.

4.     Thời lượng: 3 ngày

5.     Nội dung:

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

 •  Các vấn đề quản trị nhân lực thường gặp
 • Vị trí của quản trị nhân lực của doanh nghiệp trong hội nhập
 • Xác định phạm vi và nhiệm vụ của công tác quản trị nhân lực
 • Các nội dung của quản trị nguồn nhân lực
 • Sứ mệnh của nhà quản lý

Chuyên đề 2. Kỹ năng phân tích công việc

 •  Những lợi ích và thực tế của phân tích công việc.
 •  Các cách tiếp cận phân tích công việc.
 • Các bước phân tích công việc.
 • Các công cụ sử dụng phân tích công việc.
 • Thực hành phân tích công việc

Chuyên đề 3. Thiết kế bảng mô tả công việc

 •   Những thành phần của Bản mô tả công việc (JD),
 •   Bản yêu cầu chuyên môn (JS).
 •   Phương pháp viết từng phần trong bản mô tả công việc.
 •  Các mẫu bản mô tả công việc
 •  Thách thức trong quá trình phân tích công việc.
 •  Những vai trò, trách nhiệm của cán bộ nhân sự.
 •  Các năng lực cần thiết của cán bộ nhân sự để thực hiện tốt vai trò của mình.
 •  Mô hình và kinh nghiệm thực tế trong các công ty thành công.
 •  Thực hành thiết kế bảng mô tả công việc

Chuyên đề 4. Đánh giá kết quả công việc

 •  Tầm quan trọng của quản lý kết quả công việc,
 •  Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc hiệu quả, 
 •  Chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI
 •  Các phương pháp đánh giá công việc,
 •  Các biểu mẫu đánh giá
 •  Quy trình đánh giá
 •  Mối quan hệ giữa đánh giá kết quả công việc với khía cạnh quản lý nhân sự khác trong doanh nghiệp
 •  Thực hành đánh giá kết quả công việc

6.     Phương pháp đào tạo:

 •  Khóa học được triển khai trên việc thảo luận nhóm, đóng vai, bài tập cá nhân trong suốt quá trình học.
 • Thực hành 70% và 30% theo thuyết giảng những lý thuyết căn bản
 •  Đào tạo mang tính thực tiễn thông qua việc trao đổi kinh nghiệm với giảng viên và thảo luận với các học viên trong nhóm.
 •  Thông qua việc thực hành và làm bài tập tình huống, các học viên có cơ hội để tìm ra giải pháp thực tế trong công việc.

Tin tức mới