TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Kỹ năng quản lý theo quy trình

  03/08/2016

Tên khóa học: Kỹ năng quản lý theo quy trình

Thời lượng: 3 ngày

Hình thức đào tạo: Trực tiếp

Đối tượng:

Giám đốc/Phó Giám đốc các Trung tâm

Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận 

Kết quả đạt được sau khóa học:  

Có thể xây dựng các tài liệu phục vụ cho Doanh nghiệp một cách hệ thống, thống nhất

Có thể kiểm soát được chi tiết việc thực hiện công việc thông qua việc xây dựng lưu đồ quy trình, xác định các điểm kiểm soát

Có thể quản lý tốt các công việc khó xác định mục tiêu

Có thể xác định chi tiết nhu cầu của khách hàng, phân tích quy trình hành vi

Có thể xây dựng, chuẩn hoá dòng lưu thông sản phẩm hay thông tin trong Doanh nghiệp

Có thể làm sáng tỏ những “giao lộ” thông tin giữa các bộ phận hay nhân viên với nhau

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới