TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Danh mục khóa học
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Địa chỉ: Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 04.3554.0586; Fax: (+84) 04.3554.0586
Email: pttc1@ptit.edu.vn
Website: http://pttc1.edu.vn/

Liên hệ