TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Phát triển kinh doanh dịch vụ trên nền mạng MAN-E của VNPT

  31/05/2016

 

Nắm được tổng quan về công nghệ MAN-E; Hiểu được các dịch vụ do MAN-E cung cấp; Có thông tin về thị trường, cạnh tranh dịch vụ MAN-E; Nắm và tổ chức được các kênh bán hàng MAN-E; Nắm được các kỹ năng bán hàng dịch vụ MAN-E.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nắm được tổng quan về công nghệ MAN-E; Hiểu được các dịch vụ do MAN-E cung cấp; Có thông tin về thị trường, cạnh tranh dịch vụ MAN-E; Nắm và tổ chức được các kênh bán hàng MAN-E; Nắm được các kỹ năng bán hàng dịch vụ MAN-E.

Nắm được tổng quan về công nghệ MAN-E; Hiểu được các dịch vụ do MAN-E cung cấp; Có thông tin về thị trường, cạnh tranh dịch vụ MAN-E; Nắm và tổ chức được các kênh bán hàng MAN-E; Nắm được các kỹ năng bán hàng dịch vụ MAN-E.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nắm được tổng quan về công nghệ MAN-E; Hiểu được các dịch vụ do MAN-E cung cấp; Có thông tin về thị trường, cạnh tranh dịch vụ MAN-E; Nắm và tổ chức được các kênh bán hàng MAN-E; Nắm được các kỹ năng bán hàng dịch vụ MAN-E.

Tin tức mới