TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Phương pháp đánh giá chất lượng trải nghiệm QoE và quản lý trải nghiệm khách hàng CEM

  03/08/2016

Tên khóa học: Phương pháp đánh giá chất lượng trải nghiệm QoE và quản lý trải nghiệm khách hàng CEM

Thời lượng: 3 ngày

Hình thức đào tạo: Trực tiếp

Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật quản lý chất lượng  mạng, chất lượng dịch vụ

Kết quả đạt được sau khóa học: 

Nắm được những kiến thức cơ bản về QoE và CEM

Nắm được nguyên tắc, phương pháp đánh giá QoE và yếu tố thiết yếu trong mô hình CEM

Đề xuất được phương án, lộ trình triển khai CEM cho doanh nghiệp

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới