TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Quản lý chi phí hiệu quả

  03/08/2016

Tên khóa học: Quản lý chi phí hiệu quả

Thời lượng: 3 ngày

Hình thức đào tạo: Trực tiếp

Đối tượng:

Lãnh đạo các Trung tâm

Lãnh đạo các Phòng Kế hoạch, Kinh doanh, Bán hàng … 

Kết quả đạt được sau khóa học: 

Hiểu biết hệ thống về doanh thu, chi phí và lợi nhuận tại đơn vị viễn thông

Phân tích  các biến động chi phí và kiểm soát chi phí tại đơn vị

Phương pháp phân tích tài chính để đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới