TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Quản lý, đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông (các dịch vụ theo Thông tư 08/2013/TT-BTTTT)

  03/08/2016

Tên khóa học: Quản lý, đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông (các dịch vụ theo Thông tư 08/2013/TT-BTTTT)

Thời lượng: 3 ngày

Hình thức đào tạo: Trực tiếp

Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật quản lý mạng viễn thông

Kết quả đạt được sau khóa học: 

Nắm vững các loại hình dịch vụ viễn thông và xu lướng phát triển dịch vụ viễn thông

Có hiểu biết chất lượng dịch vụ viễn thông , tiến tới quản lý và kiểm tra, đánh giá chất lượng mạng

Có khả năng tổ chức thực hiện đo kiểm, đánh giá CLDV

Có khả năng thực hiện báo cáo đo kiểm;

Có thể phân tích và  xử lý lỗi trong khai thác mạng và dịch vụ.

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới