TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Quản lý và quy hoạch mạng thông tin di động - kinh nghiệm thực tế của các nhà khai thác mạng di động tiên tiến trên thế giới

  03/08/2016

Tên khóa học: Quản lý và quy hoạch mạng thông tin di động - kinh nghiệm thực tế của các nhà khai thác mạng di động tiên tiến trên thế giới

Thời lượng: 5 ngày

Hình thức đào tạo: Trực tiếp

Đối tượng: Cán bộ quản lý kỹ thuật mạng thông tin di động

Kết quả đạt được sau khóa học: 

Nắm được các kỹ năng để phân tích lưu lượng cho việc quy hoạch, phát triển và quản lý mạng:

    - Quy hoạch và quản lý mạng vô tuyến

    - Quy hoạch và quản lý mạng truyền dẫn

    - Quy hoạch và quản lý mạng lõi

Nắm được các mô hình, phương pháp và công cụ phục vụ việc quy hoạch mạng thông tin di động

Trao đổi kinh nghiệm thực tế của nhà khai thác mạng di động tiên tiến trên thế giới

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới