TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực

  03/08/2016

Tên khóa học: Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực

Thời lượng: 3 ngày

Hình thức đào tạo: Trực tiếp

Đối tượng:

Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ lao động, Phòng Nhân sự Tổng hợp

Lãnh đạo các phòng ban chức năng, Trung tâm 

Kết quả đạt được sau khóa học:  

Nắm vững tầm quan trọng của công tác quản trị nhân sự; có được tầm nhìn hệ thống và khả năng nhận thức xuyên suốt trong toàn bộ các hoạt động nhân sự và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Dự báo, định biên và lập kế hoạch nhân lực đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá kết quả công việc nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và phát triển nhân viên

Xây dựng, triển khai thực hiện và đánh giá các kế hoạch: tuyển dụng và thu hút nhân tài; kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị

Biết cách xây dựng môi trường làm việc an toàn và quan hệ lao động tích cực thông qua việc phát triển kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và xử lý các xung đột phát sinh một cách hiệu quả

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới