TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Tổ chức Ôn thi nâng ngạch, nâng bậc cho chuyên viên, kỹ sư, cán sự …

  03/08/2016

Tên khóa học: Tổ chức Ôn thi nâng ngạch, nâng bậc cho chuyên viên, kỹ sư, cán sự …

Thời lượng:

Hình thức đào tạo:

Đối tượng:

- Người lao động xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp, các công ty nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành (kể cả cán bộ chuyên trách Công Đoàn)

- Các đối tượng được xét theo quy định và nhu cầu của đơn vị 

Kết quả đạt được sau khóa học:

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động về thi nâng ngạch, nâng bậc theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật, bổ sung các kiến thức mới về chuyên môn, nghiêp vụ, kỹ thuật, pháp luật và các kỹ năng làm việc theo yêu cầu đòi hởi của từng chức danh, từng vị trí công việc.

- Tổ chức ôn thi nâng ngạch, nâng bậc trên hệ thống eLearning

- Tổ chức thi nâng ngạch, nâng bậc trực tiếp theo quy định 

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới