TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Tư vấn và hỗ trợ đánh giá và xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ

  03/08/2016

Tên khóa học: Tư vấn và hỗ trợ đánh giá và xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ 

Đối tượng: Toàn thể cán bộ

Kết quả đạt được sau khóa học: 

Đánh giá năng lực cá nhân theo khung năng lực của đơn vị

Phân loại nhân viên một cách đồng bộ, thống nhất; bảo đảm đúng nội dung, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định

Đảm bảo tính công tâm, khách quan, công bằng, chính xác, không thiên vị

Thông tin liên hệ:
- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng Doanh nghiệp (Ms: Hoàng Thị Vinh)
- ĐT: 043.8549.351
- DĐ: 0947.215.831 (Hotline)
- Fax: 0433.829.242

- Email: pttc1@ptit.edu.vn

Tin tức mới