TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I
Khóa đào tạo DN
khóa đào tạo sinh viên
khóa đào tạo sinh viên
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 20-08-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-09-2016
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Ưu đãi đặc biệt trong quý III 2016
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên

(+84) 04.3554.0586

Sắp khai giảng

Xu hướng kinh doanh dịch vụ viễn thông, CNTT của VNPT

  25/06/2016

    KHÓA HỌC

XU HƯỚNG KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, CNTT CỦA VNPT

1.     Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên các kiến thức và các kinh nghiệm thực tế liên quan tới thị trường viễn thông và xu hướng kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Việt nam và trên thế giới.

2.     Kết quả đạt được

 • Nắm vững tình hình thị trường Viễn thông Việt Nam và các nước trong khu vực;
 • Hiểu rõ chiến lược và xu hướng phát triển các dịch vụ viễn thông mới tại Việt Nam và trên thế giới;
 • Vận dụng các kiến thức và thông tin thực tế trên vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị

3.     Đối tượng

 • Lãnh đạo Viễn thông tỉnh, thành phố
 • Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch, Đầu tư, Kinh doanh- chăm sóc khách hàng, Kế toán  thống kê tài chính,  Tổ chức cán bộ- Lao động, …
 • Lãnh đạo các Trung tâm Viễn thông, Công ty điện thoại…
 • Các cán bộ khác có nhu cầu

4.     Thời lượng : 2 ngày

5.     Nội dung chi tiết:

1.     Tổng quan thị trường Viễn thông 2009

 • Thị trường Viễn thông thế giới
 • Thị trường Viễn thông châu Á
 • Thị trường Viễn thông Việt Nam

       ·       Quá trình phát triển,

       ·       Thị trường thông tin di động 2009

       ·       Thị trường điện thoại cố định.

       ·       Thị trường dịch vụ Internet

       ·       Doanh thu các doanh nghiệp viễn thông năm 2009

       ·       Thông tin mạng lưới năm 2009 

2.     Dự báo xu hướng phát triển năm 2010

 • Môi trường kinh doanh
 • Dự báo thị trường

        ·       Dự báo thị trường dịch vụ di động

        ·       Dự báo thị trường dịch vụ Internet

 • Dự báo xu hướng phát triển công nghệ

 3.     Cạnh tranh trên thị trường viễn thông Việt nam

 • Lợi ích và bất cập của cạnh tranh
 • Tình hình cạnh tranh trên thị trường Việt Nam
 • Xu hướng cạnh tranh
 • Chiến lược tổng thể của VNPT đến 2015
 • Một số chiến lược phát triển của các đối thủ cạnh tranh

 4.     Trao đổi về định hướng kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của VNPT.

 • Định hướng Tổ chức và quản lý.
 • Định hướng Tổ chức kinh doanh.
 • Định hướng cạnh tranh.

Tin tức mới