Tuyển Sinh Hệ Đào Tạo Dài Hạn

1.Đại học hệ từ xa 
Các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Kỹ thuật Điện tử Viễn thông do Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông trực tiếp đào tạo và cấp bằng. Bằng cấp tương đương bằng chính quy. Học mọi lúc mọi nơi không phải đến giảng đường.
2. Đại học hệ Vừa làm vừa học
Đại học hệ vừa học vừa đi làm tiết kiệm thời gian và chi phí, phù hợp với người đi làm bận rộn. Đại học hệ VLVH các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Kỹ thuật Điện tử Viễn thông do Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông trực tiếp đào tạo và cấp bằng. Bằng cấp tương đương bằng chính quy.

Tuyển Sinh Hệ Đào Tạo Ngắn Hạn

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo cho doanh nghiệp, Trung tâm luôn chú trọng các khâu Khảo sát – Thiết kế chương trình. Hoạt động đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA), khảo sát học viên để chương trình đào tạo được thiết kế theo sát mục tiêu đào tạo là yêu cầu bắt buộc và được đội ngũ cán bộ chuyên môn và chuyên gia của Trung tâm thực hiện đối với mỗi khóa học. Từ đó các chương trình đào tạo theo sát yêu cầu công việc, học viên sau khóa học có thể thực hiện tốt các yêu cầu công việc, giải quyết các khó khăn phát sinh từ thực tế công tác.

VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I (Trung tâm I) được thành lập vào tháng 3 năm 1999, đã nhanh chóng trở thành đơn vị đào tạo bồi dưỡng chất lượng hàng đầu cho các doanh nghiệp, tổ chức về các lĩnh vực Quản lý, Viễn thông và Công nghệ thông tin…,là đơn vị trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - một trong những Trường Đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực ICT.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tại Trung tâm I, Chúng tôi cam kết đem đến cho học viên môi trường học tập lý tưởng với một quy trình đào tạo chuyên nghiệp!

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Đại học trực tuyến các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Điện tử Viễn thông - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông trực tiếp đào tạo và cấp bằng. Bằng cấp tương đương bằng chính quy. Học mọi lúc mọi nơi không phải đến giảng đường.

Tuyển sinh hệ đại học
HÌNH THỨC vừa làm vừa họC

Tuyển sinh hệ đại học
hÌNH THỨC vừa làm vừa học

Đại học vừa học vừa đi làm tiết kiệm thời gian và chi phí, phù hợp với người đi làm bận rộn. Đại học Đại học hệ VLVH các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Điện tử Viễn thông do Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông trực tiếp đào tạo và cấp bằng. Bằng cấp tương đương bằng chính quy.

Thi và cấp chứng chỉ tin học
ƯDCB theo THÔNG TƯ 03/2014/BTTT

Thi và cấp chứng chỉ
ứng dụng CNTT cơ bản
theo thông tư 03/2014/BTTT

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ quốc gia nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm là một trong số các đơn vị đầu tiên đáp ứng đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
VỀ QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
VỀ QUẢN LÝ

Thông qua các khóa đào tạo về quản lý, của Trung Tâm Đào tạo Bưu chính Viễn Thông I, học viên được trang bị những kỹ năng quản lý hành chính trong công việc quản trị đào tạo, đồng thời được cung cấp các bảng hỏi, biểu mẫu trong các hoạt động đào tạo phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp.

KHÓA HỌC VỀ VIỄN THÔNG

KHÓA HỌC VỀ VIỄN THÔNG

Thông qua các khóa đào tạo về quản lý, của Trung Tâm Đào tạo Bưu chính Viễn Thông I, học viên được trang bị những kiến thức về ngành viễn thông. Một số khóa học điển hình như: Bảo dưỡng, khắc phục sự cố trong trạm BTS, Bồi dưỡng kiến thức quản lý, khai thác nguồn điện viễn thông..

KHÓA HỌC
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

KHÓA HỌC
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Chuẩn đầu ra là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo.

KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

Đối tác tiÊu biểu