ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia trong và ngoài nước đều là những chuyên gia hàng đầu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, được đào tạo một cách có hệ thống và có khả năng làm chủ được công nghệ tiên tiến. Phong cách ngoại giao chuyên nghiệp và cách tiếp cận hiện đại là chìa khóa thành công đảm bảo chất lượng các lớp đào tạo của Trung tâm.
Các giảng viên tiêu biểu:
1. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương- Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. GS.TS. NGƯT Nguyễn Đình Cống- Nguyên giảng viên Trường Đại học Xây dựng
3. Bà Nguyễn Thị Bích Liên- Phó Trưởng Ban Thi đua – Truyền thống, VNPT
4. Ông Vũ Văn Ninh- Phó Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính
5. Bà Phạm Thị Bích Ngọc – Giảng viên, Khoa Kinh tế và QLNLL, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
6. Bà Ngô Kim Thanh – Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
7. Ông Trịnh Thắng Lợi – Giám đốc Công ty Đào tạo Proskill
8. Ông Vũ Hữu Kiên – Giảng viên cao cấp, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO
9. Ông Nguyễn Ngọc Tùng – Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn BC.
10.Ông Vũ Trí Dũng – Trưởng bộ môn Định giá, khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
11. Ông Ngô Quốc Đạt – Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN)
12. Ông Hoàng Quốc Việt – Giảng viên
13. ÔNg Nguyễn Thanh Hội – Giảng viên
14. Ông Nguyễn Hồng Thắng – Giảng viên
15. Ông Đinh Tiến Dũng – Giảng viên
16. Ông Phan Thông Anh – Giảng viên
17. Ông Nguyễn Hữu Lộc – Giảng viên
18. Ông Phạm Huy Hoàng – Giảng viên
19. Ông Phạm Đức Mạnh – Giảng viên
20. Ông Vũ Anh Tú – Giảng viên
21. Ông Trần Minh Nam – Giảng viên
22. Ông Nguyễn Đình Quyết – Giảng viên
23. Ông Nguyễn Xuân Khải – Giảng viên
24. Ông Phạm Tuấn Ninh – Giảng viên
25. Bà Đặng Quỳnh Nga – Giảng viên
26. Ông Bùi Thanh Hải – Giảng viên
27. Ông Nguyễn Đức Thành – Giảng viên
28. Ông Trần Xuân Hà – Giảng viên
29. Ông Ngô Chinh Đức – Giảng viên
30. Bà Trần Thị Thập – Giảng viên
31. Ông Nguyễn Anh Tú – Giảng viên