LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I

Sau 21 năm thành lập, với vị trí là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu, Trung tâm đang hoạt động trong các lĩnh vực:
1.    Đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp: tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng về phát triển nguồn nhân lực trong ngành thông tin truyền thông và cho nhu cầu của xã hội về các lĩnh vực quản lý & kinh doanh, viễn thông, CNTT, bưu chính…

2.    Đào tạo bổ trợ kiến thức, kỹ năng cho sinh viên.

3.    Quản lý đào tạo các hệ đào tạo dài hạn của học viện: tổ chức, quản lý đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học và đại học từ xa; tổ chức đào tạo hệ cao đẳng nghề.

Bên cạnh các khóa đào tạo được khai giảng thường xuyên, Trung tâm I còn tham gia các dự án đào tạo quốc tế, đánh giá năng lực cá nhân cho các tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu.