Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Các chương trình đào tạo về Kỹ năng

Các chương trình đào tạo về Kỹ năng

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các chương trình Đào tạo về kỹ năng cụ thể như sau:

 

TT

Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1

Nâng cao năng lực cốt lõi nhân viên 2 ngày Trực tiếp
 • Cán bộ kỹ thuật, kinh doanh các đơn vị

2

Phương pháp tư duy và Kỹ năng giải quyết vấn đề 2 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo các Phòng Ban chức năng
 • Trưởng, phó các phòng chức năng
 • Các cán bộ khác

3

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 2 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo các phòng ban chức năng, Lãnh đạo các Trung tâm viễn thông của  Tỉnh Thành, Công ty.
 • Các cán bộ dự nguồn theo quy hoạch.

4

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc hiệu quả, làm việc nhóm 2 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo các Phòng Ban chức năng
 • Trưởng, phó các phòng chức năng
 • Các cán bộ khác

5

Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp 2 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo các Phòng Ban chức năng
 • Trưởng, phó các phòng chức năng
 • Các cán bộ khác

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi