Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Các chương trình đào tạo về Quản lý

Các chương trình đào tạo về Quản lý

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các chương trình đào tạo về Quản lý cụ thể như sau:

 

TT

Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1

Chiến thắng bản thân – Sự nghiệp thành đạt

2 ngày

Trực tiếp

 • Cán bộ làm công tác Lãnh đạo, Quản lý từ cấp trung trở lên.
 • Các cán bộ được quy hoạch thăng tiến.

2

Xây dựng và định vị thương hiệu Doanh nghiệp – Cá nhân 4.0

2 ngày

Trực tiếp

 • Cán bộ làm công tác Lãnh đạo, Quản lý từ cấp trung trở lên.
 • Cán bộ phụ trách công tác truyền thông của doanh nghiệp

3

Quản lý và thích ứng với sự thay đổi theo CMCN 4.0

2 ngày

Trực tiếp

 • Giám đốc/Phó Giám đốc các Trung tâm Viễn thông, Phòng bán hàng
 • Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận
 • Cán bộ dự nguồn của các bộ phận.

4

Nâng cao năng lực quản lý (dành cho cán bộ quản lý cấp trung)

4 ngày

Trực tiếp

 • Các cán bộ là Lãnh đạo Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc đơn vị, cán bộ dự nguồn…

5

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho tổ trưởng, đội trưởng sản xuất 3 ngày

Trực tiếp

 • Cán bộ quản lý cấp tổ trưởng, đội trưởng, trạm trưởng, nhóm trưởng, …

6

Quản lý theo quy trình 2 ngày

Trực tiếp

 • Giám đốc/Phó Giám đốc các Trung tâm
 • Trưởng/Phó các Phòng chức năng trong đơn vị

7

Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực 3 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ lao động, Phòng Nhân sự Tổng hợp
 • Lãnh đạo các phòng ban chức năng, Trung tâm

8

Quản lý chi phí hiệu quả 2 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo các Trung tâm Viễn thông
 • Lãnh đạo các Phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Bán hàng …

9

Quản trị rủi ro trong sản xuất, kinh doanh 2 ngày

Trực tiếp

 • Phụ trách bộ phận Quản trị rủi ro của doanh nghiệp
 • Trưởng các bộ phận có mối quan hệ mật thiết với bộ phận quản trị rủi ro như Kế toán – Tài chính, nhân sự,…
 • Ban giám đốc
 • Những người khác quan tâm tới quản trị rủi ro tại doanh nghiệp.


Ghi chú:
Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi