Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Các dịch vụ đào tạo ngắn hạn khác

Các dịch vụ đào tạo ngắn hạn khác

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các dịch vụ đào tạo ngắn hạn khác cụ thể như sau:

 

TT Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1

Tổ chức Ôn thi nâng ngạch, nâng bậc cho chuyên viên, kỹ sư, cán sự …  

  • Người lao động xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp, các công ty nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành (kể cả cán bộ chuyên trách Công đoàn).
  • Các đối tượng được xét theo quy định và nhu cầu của đơn vị.

2

Tổ chức đánh giá năng lực cán bộ theo khung năng lực

 
  • Toàn thể cán bộ

3

Xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng và đánh giá nhân viên

   
  • Theo kế hoạch tuyển dụng và đánh giá nhân viên của Công ty

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi