Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Các khóa học cấp chứng chỉ hành nghề

Các khóa học cấp chứng chỉ hành nghề

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ hành nghề cụ thể như sau:

 

TT

Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1

Huấn luyện an toàn làm việc trên cao (chứng chỉ hành nghề) 4 ngày

Trực tiếp

  • Cán bộ kỹ thuật có liên quan đến cột cao viễn thông.
  • Các cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác cột cao

2

An toàn vệ sinh lao động (chứng chỉ hành nghề) 2 ngày

Trực tiếp

  • Các cán bộ là thành viên hội đồng bảo hộ lao động của các đơn vị; Các cán bộ chuyên trách công tác BHLĐ; Các cán bộ công đoàn phụ trách công tác BHLĐ;
  • Các cán bộ thuộc mạng lưới an toàn – vệ sinh viên.
  • Các cán bộ công nhân viên các Đơn vị

3

Nghiệp vụ đấu thầu (chứng chỉ hành nghề) 3 ngày

Trực tiếp

  • Các cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác đấu thầu, đầu tư và xây dựng cơ bản
  • Các cán bộ, chuyên viên làm công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản

4

Giám sát thi công công trình xây dựng (chứng chỉ hành nghề) 5 ngày

Trực tiếp

  • Cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
  • Cán bộ làm công tác giám sát, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi