Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Các khóa học về Công nghệ thông tin cập nhật năm 2020

Các khóa học về Công nghệ thông tin cập nhật năm 2020

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các khóa học về Công Nghệ Thông Tin cụ thể như sau:

 

TT

Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1 Nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dùng 2 ngày

Trực tiếp

  • Nhân viên văn phòng, hành chính

2

Bồi dưỡng kiến thức về An toàn và Bảo mật thông tin dành cho Sếp 1 ngày

Trực tiếp

  • Lãnh đạo các Phòng Ban chức năng
  • Trưởng, phó các phòng chức năng
  • Lãnh đạo Viễn thông

3

Ứng dụng CNTT cơ bản 2 ngày

Trực tiếp

  • Cán bộ quản lý cần có chứng chỉ CNTT cơ bản theo quyết định 182/QĐ-VNPT-HĐTV-NL
  • Cán bộ dự nguồn

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi