Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Các khóa học về Kinh doanh và Bán hàng

Các khóa học về Kinh doanh và Bán hàng

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các khóa học về Kinh doanh và Bán hàng cụ thể như sau:

 

TT

Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1

Kỹ năng bán hàng theo gói thầu 2 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo phụ trách Kinh doanh
 • Cán bộ quản lý và chuyên viên Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
 • Cán bộ quản lý Phòng Bán hàng khu vực

2

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng xây dựng hợp đồng 2 ngày

Trực tiếp

 • Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Trung tâm Viễn thông
 • Các cán bộ  Kế toán, Quản lý dự án, Phòng Đầu tư, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ

3

Nâng cao năng lực quản lý hoạt động bán hàng và quản lý nhân viên 3 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo Phòng Bán hàng khu vực, Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Phòng Điều hành nghiệp vụ

4

Hoàn thiện năng lực quản lý và kinh doanh 3 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo các Phòng Bán hàng khu vực, phòng Khách hàng doanh nghiệp, phòng Chăm sóc khách hàng, phòng Điều hành nghiệp vụ

5

Kỹ năng nghiên cứu và dự báo thị trường 3 ngày

Trực tiếp

 • Lãnh đạo và cán bộ, làm công tác kinh doanh, kế hoạch;
 • Cán bộ làm công tác nghiên cứu thị trường tại các Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Bán hàng khu vực, Phòng Bán hàng khách hàng doanh nghiệp

6

Kỹ năng bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp 2 ngày

Trực tiếp

 • Cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động bán hàng cho khách hàng lớn, khách hàng doanh nghiệp, các AM tại các đơn vị

7

Quản lý và phát triển kênh phân phối 3 ngày

Trực tiếp

 • Cán bộ quản lý và nhân viên phụ trách kênh phân phối tại các Trung tâm kinh doanh

8

Nâng cao kỹ năng tiếp thị, chăm sóc khách hàng 2 ngày

Trực tiếp

 • Tổ trưởng tổ Tiếp thị bán hàng
 • Tổ trưởng tổ Viễn thông

9

Kỹ năng bán hàng online 2 ngày

Trực tiếp

 • Nhân viên thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT
 • 28Nhân viên huấn luyện nội bộ – phát triển cộng tác viên kinh doanh.

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi