Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Các khóa học về Viễn thông cập nhật năm 2020

Các khóa học về Viễn thông cập nhật năm 2020

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các khóa học về viễn thông cụ thể như sau:

TT Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo Đối tượng
1 Làm chủ công nghệ và ứng dụng của Big Data 2 ngày Trực tiếp
  • Cán bộ kỹ thuật CNTT, mạng viễn thông
2 Bảo dưỡng, khắc phục sự cố trong trạm BTS (indoor) 4 ngày Trực tiếp
  • Chuyên viên kỹ thuật đang vận hành, khai thác mạng thông tin viễn thông thuộc các  tỉnh, thành.
  • Các cán bộ quản lý kỹ thuật đang trực tiếp quản lý, khai thác mạng thông tin viễn thông thuộc các  tỉnh, thành.
3 Bảo dưỡng khắc phục sự cố trạm BTS (outdoor) 4 ngày Trực tiếp
  • Chuyên viên kỹ thuật đang vận hành, khai thác mạng thông tin viễn thông
  • Các cán bộ quản lý kỹ thuật đang trực tiếp quản lý, khai thác mạng thông tin viễn thông
4 Bồi dưỡng kiến thức quản lý, khai thác nguồn điện viễn thông 3 ngày Trực tiếp
  • Cán bộ kỹ thuật quản lý, vận hành khai thác và bảo dưỡng thiết bị nguồn điện
  • Cán bộ kỹ thuật viễn thông có liên quan
5  Bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa 4 ngày Trực tiếp
  • Các cán bộ kỹ thuật đang quản lý, vận hành khai thác và bảo dưỡng các thiết bị nguồn điện, điều hòa.
  • Các cán bộ kỹ thuật Viễn thông có liên quan

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi