Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Chương trình đào tạo công nghệ mới

Chương trình đào tạo công nghệ mới

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức chương trình đào tạo Công nghệ mới cụ thể như sau:

 

TT

Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1

Công   nghệ đám mây (Cloud) cho nhà khai thác viễn thông 2 ngày

Trực tiếp

  • Cán bộ quản lý kỹ thuật mạng viễn thông

2

Công nghệ Big Data 2 ngày

Trực tiếp

  • Cán bộ kỹ thuật CNTT, mạng viễn thông

3

Mạng của vạn vật (IoT) – các cơ hội và công nghệ 2 ngày

Trực tiếp

  • Cán bộ quản lý kỹ thuật CNTT và mạng viễn thông

4

Công nghệ Block chain Technology 3 ngày

Trực tiếp

  • Cán bộ quản lý kỹ thuật CNTT và mạng viễn thông

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi