Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Chương trình đào tạo lập trình

Chương trình đào tạo lập trình

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các khóa học đào tạo lập trình cụ thể như sau:

 

TT

Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1

Lập trình HTML5 & CSS3 3 ngày

Trực tiếp

  • Lập trình viên thiết kế Web

2

Lập trình Web với ASP.NET 4 ngày

Trực tiếp

  • Lập trình viên thiết kế Web

3

Lập trình Web với PHP & MySQL 4 ngày

Trực tiếp

  • Lập trình viên thiết kế Web

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi