Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Chương trình đào tạo theo hãng (ISC2)

Chương trình đào tạo theo hãng (ISC2)

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các khóa học đào tạo theo hãng (ISC2) cụ thể như sau:

 

TT Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1

Certified Cloud Security Professional (CCSP) 5 ngày

Trực tiếp

  • Chuyên gia bảo mật mạng có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên

2

Systems Security Certified Practitioner (SSCP) 5 ngày

Trực tiếp

  • Chuyên gia bảo mật mạng có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên
  • Kỹ sư hệ thống
  • Chuyên gia hạ tầng mạng
  • Chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu

3

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 5 ngày

Trực tiếp

  • Chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi