Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Chương trình đào tạo theo Học viện mạng CISCO

Chương trình đào tạo theo Học viện mạng CISCO

Trong năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I dự kiến tổ chức các khóa học đào tạo theo Học viện mạng CISCO cụ thể như sau:

 

TT Tên khóa học Thời lượng Hình thức đào tạo

Đối tượng

1

Cisco CCNA 20 ngày

Trực tiếp

  • Các cán bộ kỹ thuật khai thác thiết bị, mạng băng rộng

2

Cisco CCNP 15 ngày

Trực tiếp

  • Các cán bộ kỹ thuật cao cấp làm công tác khai thác thiết bị, mạng IP NGN

3

CCNA security 6 ngày

Trực tiếp

  • Các cán bộ kỹ thuật  làm công tác bảo mật mạng tại đơn vị

4

CCNP security 10 ngày

Trực tiếp

  • Các cán bộ kỹ thuật  làm công tác bảo mật mạng tại đơn vị
  • Các cán bộ đã hoàn thành chương trình CCNA Security

Ghi chú: Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ trực tiếp về Trung tâm theo số điện thoại (024)3.8.549.351 và email tới địa chỉ  pttc1@ptit.edu.vn

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi