Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I

Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

TÌM KIẾM
MENU
Tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm theo chủ đề

Thông tin đề án mở ngành đào tạo ngành công nghệ tài chính (Fintech) trình độ đại học

Liên tục cập nhật...

Thông tin đề án mở ngành đào tạo ngành công nghệ tài chính (Fintech) trình độ đại học

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông tin về đề án mở ngành đào tạo ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trình độ đại học:

1. Thông tin đề án: De an Mo nganh Fintech

2. Thông tin về chuẩn đầu ra: QD 600 Chuan dau ra Fintech

3. Thông tin về chương trình đào tạo: QD 601 Chuong trinh khung

4. Thông tin về biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng: Bien ban Kiem tra dieu kien_ban hanh

5. Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ: Tien trinh hoc_Fintech_Ban hanh

6. Phiếu tự đánh giá: Phieu tu danh gia

Chia sẻ mạng xã hội
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
091.459.1221

Trung Tâm Đào tạo
Bưu Chính viễn thông I

Tìm kiếm Thông tin tuyển sinh
mới nhất và các Khóa đào tạo của Chúng tôi